Niet nieuw, maar wel hard nodig

Welke kritiek op 21st Century Skills kunnen we pareren? Als didactische aanpak voor het trainen van deze skills is 3-O leren interessant.