Programmeer je eigen drone!
Drones en digitale geletterdheid

De leerlingen leren de basisprincipes van het blok-programmeren zoals herhaling, debuggen etc. Op deze manier krijgen de leerlingen echt inzicht in wat programmeren inhoud. Ze gaan zelfstandig in kleine groepjes aan de slag met het programmeren van een LiteBee Wing Drone!

Kant-en-klaar, makkelijk inzetbaar, innovatief en inspirerend

De lesmodule ‘programmeer je eigen drone’ bestaat uit 10 uitdagende levels. In elk level krijgen leerlingen een uitdaging die ze moeten voltooien om naar het volgende level te kunnen. Dit spelelement volgt de principes van gamification. Tijdens de levels zijn kinderen bezig met het ontwikkelen van vaardigheden zoals:

10 levels, steeds meer uitdaging

Door het principe van gamification worden de levels steeds lastiger en uitdagender. Leerlingen raken hierdoor gemotiveerd en vliegen dus door het lesprogramma heen.
De docent heeft tijdens dit proces vooral een coachende rol. Leerlingen kunnen namelijk zelfstandig of in kleine groepjes aan de slag met de lesmodule. Aan het eind van de lessen maken we gebruik van evaluatiekaarten, zodat leerlingen kunnen evalueren op hun leeropbrengsten, maar ook op het samenwerken.