Programmeer de drone Python

Progammeer de drone python:
uniek innovatief spelconcept

Het lespakket Programmeer de drone Python is een uniek innovatief spelconcept, dat programmeren en drones combineert. Leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan grotendeels zelfstandig aan de slag om de Tello Edu-drone te leren programmeren. Leren en fun samen in een lesmodule.

Programmeer de drone Python is een onderdeel van de ‘leerlijn drones’ van FutureMindz. 

Past bij W&T en digitale geletterdheid

Programmeer de drone Python past bij techniek en digitale geletterdheid. Het lespakket stimuleert computational thinking, kritisch denken en het probleemoplossend vermogen van leerlingen.

Voor wie?

Dit lespakket is het meest geschikt voor  3e– en 4e– 5e jaars scholieren in het middelbaar onderwijs en voor mbo-studenten. 

Tien levels, van makkelijk naar uitdagend

Het lespakket bestaat uit 10 levels met uitdagingen. In ieder level krijgen leerlingen een opdracht. Volbrengen ze die, dan mogen ze door naar het volgende level. De opdrachten worden per level uitdagender. In de loop van de lessen leren de leerlingen de uitgangspunten van het programmeren en brengen ze deze in de praktijk. In de leeromgeving staan voor zowel de leerlingen als de docent video’s om het duidelijker en leerzamer te maken. 

Hulp voor de docent

Bij het lespakket horen hulpkaarten voor de docent en voro de leerling, dit dient ter ondersteuning bij het opstarten van de lesmodule en het behalen van de levels. 

invalles