Programmeer de drone

Progammeer je eigen drone:
uniek innovatief spelconcept

Het lespakket Programmeer de drone is een uniek innovatief spelconcept, dat programmeren en drones combineert. Leerlingen in het basisonderwijs gaan grotendeels zelfstandig aan de slag om de Parrot Mambo-drone te leren programmeren.

Past bij W&T en digitale geletterdheid

Programmeer de drone past bij Wetenschap & Techniek (W&T) en digitale geletterdheid. Het lespakket stimuleert computational thinking, kritisch denken en het probleemoplossend vermogen van leerlingen.

Voor wie?

Dit lespakket is het meest geschikt voor leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor 1e– en 2e-jaars scholieren in het middelbaar onderwijs. 

Tien levels, van makkelijk naar uitdagend

Het lespakket bestaat uit 10 levels met uitdagingen. In ieder level krijgen leerlingen een opdracht. Volbrengen ze die, dan mogen ze door naar het volgende level. De opdrachten worden per level uitdagender. In de loop van de lessen leren de leerlingen de uitgangspunten van het programmeren en brengen ze deze in de praktijk.

Hulp voor de leerkracht

Bij het lespakket horen hulpkaarten voor de leerkracht, waarmee de juf of meester de leerlingen beter kan helpen bij het doorlopen van de levels.

invalles