My VR World

Creëer je eigen VR-wereld:
innovatieve lessen programmeren

Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) komen naar de klas! Basisschoolleerlingen creëren een eigen VR-wereld, waarin ze hun gaafste dromen en fantasieën realiseren. Ze leren hoe ze in hun VR-wereld personen en voorwerpen kunnen laten bewegen. Ze werken samen toe naar een wereldreis, waarin alle VR-werelden zijn opgenomen. My VR World past bij Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) en bij Wetenschap & Techniek (W&T).
Boy uses VR glasses

Creatief denken en programmeren

In de lessenreeks ‘My VR World’ komt het creatief denken en handelen aan bod, en het programmeren. Programmeren gebeurt met behulp van blokcodes die leerlingen stapsgewijs invoeren.

kijken en testen

Programmeren is niet altijd eenvoudig. Het is belangrijk dat je ziet wat je hebt geprogrammeerd. Met My VR World kunnen de leerlingen dat op elk moment bekijken en testen. Dit is een bijzonder effectieve en visuele manier om te leren programmeren. 

Vier levels, net als in een game

My VR World bestaat uit vier lessen die wij levels noemen. Net zoals bij een game sluit elk level aan op het voorafgaande. Nadat de leerlingen de lessenreeks hebben doorlopen zijn ze bekend met VR en AR, hebben ze kennis gemaakt met creatieve denktechnieken en kunnen ze blokprogrammeren met CoSpaces.

AR VR digitale geletterdheid

Samen met cospaces

We werken samen met het Duitse bedrijf CoSpaces. Zij hebben VR- en AR-software ontwikkeld die vele mogelijkheden biedt. Voor My VR World neem je het lespakket af bij ons, en sluit je een licentie af bij CoSpaces. Wij kunnen je daarmee helpen en je krijgt een kortingscode voor 15% korting!